Contacte

Informació de contacte

Teléfon: 972 660 325 - 645 861 833 - 634 768 468

Correu electrònic: info@masabelli.es

Finca Verd, Carrer de l´Ebre s/n - 17251-Calonge

GPS: 41.864014, 3.10434


Formulari de contacte

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades recollides durant la nostra relació comercial, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de DOLORES TRIGOS RUEDA, amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis de turisme rural, de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de les nostres accions comercials, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.
DOLORES TRIGOS RUEDA, manifesta que compleix tots els requisits legals i les mesures de seguretat establerts a la LOPD i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers que es conservaran amb caràcter confidencial, tret de les remissions d’obligat compliment que estipula la Llei.
L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Finca Verd, Carrer de l´Ebre s/n, 17251 - Calonge, mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@masabelli.es
llegit i conforme