Reserves

Reserves:

  • En efectuar una reserva haurà d'abonar un 30% (per ponts, Setmana Santa, Cap d'Any, juliol i agost, serà un 40%
  • Enviar el comprovant de pagament per correu electrònic a l'adreça info@masabelli.es
  • L'ingrés s'ha d'enviar després de la pre-reserva en un termini de 3 dies per a reserves de cap de setmana, i 7 dies per a reserves de ponts o setmanes. Si no es produís l'ingrés dins del termini estipulat, la pre-reserva quedarà anul·lada i la casa tornarà a estar disponible per a altres clients
  • L'anul·lació de la reserva donarà lloc a retenir les quantitats següents:
    • El 50% de la paga i senyal, quan l'anul·lació de la reserva es faci amb més de trenta dies d'antelació a la data d'entrada a l'allotjament.
    • El 100% de la paga i senyal, quan l'anul·lació s'efectuï amb menys de trenta dies d'antelació.
  • Quan el client abandoni l'allotjament abans de la data fins a la qual el tenia reservat, haurà d'abonar l'import total pels dies que resten d'estada.

FORMULARI DE RESERVA

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades recollides durant la nostra relació comercial, seran tractades i quedaran incorporades en els fitxers de DOLORES TRIGOS RUEDA, amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis de turisme rural, de mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de les nostres accions comercials, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb nosaltres.
DOLORES TRIGOS RUEDA, manifesta que compleix tots els requisits legals i les mesures de seguretat establerts a la LOPD i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers que es conservaran amb caràcter confidencial, tret de les remissions d’obligat compliment que estipula la Llei.
L’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a Finca Verd, Carrer de l´Ebre s/n, 17251 - Calonge, mitjançant comunicació escrita i fotocopia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@masabelli.es
LLEGIT I CONFORME

Calendari d´ocupació: